Pizzzzzzzzzzzzzzzzzza

 • Pizza - 4 Slice Round 5.95

  White Pizza - add $1.50 SM $2.25 LG


  Pizza - 8 Slice Round 9.95

  White Pizza - add $1.50 SM $2.25 LG


  Pizza - 12 Slice Square 11.95

  White Pizza - add $1.50 SM $2.25 LG


1/1